Du er her

Jobb for sykehuset

Publisert
1. juni 2007

28 prosent av stillingene for psykologer ved sykehuset Innlandet er ubesatt, melder Oppland Arbeiderblad. 25 prosent av legestillingene er også ubesatte. For psykologenes del er ikke dette nytt – problemene har vedvart i lang tid. Avisen skriver ikke noe om sykehuset Innlandet har forsøkt å løse problemet. Vi er spente på om helseforetaket nå har tenkt å ta i bruk de virkemidlene de selv rår over – arbeidsforhold og lønn. Psykologer kan få jobb i Innlandet – men først må sykehuset gjøre en jobb med det de rår over.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 6, 2007, side

Kommenter denne artikkelen