Du er her

Voksne med utviklingshemning

Nytt måleinstrument gir bedre kunnskap om psykiske vansker hos personer med utviklingshemning.

Oddbjørn Hove forsvarte 5. november 2009 sin avhandling Mental health disorders in adults with intellectual disabilities – Methods of assessment and prevalence of mental health disorders and problem behavior for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Klinikere mangler gode metoder og verktøy for kartlegging av symptomer på psykiske lidelser for denne gruppa. Hove har utarbeidet instrumenter som har både forskningsmessig og klinisk nytteverdi. Han undersøkte om lag 600 personer med utviklingshemning bosatt i Rogaland og Sunnhordland. Funnene viser at det er høyere forekomst av psykiske vansker hos personer med utviklingshemning enn i den allmenne befolkningen. Det var også sammenheng mellom kvaliteten på de kommunale omsorgstjenestene og forekomst av symptomer på psykiske vansker.

oddbjorn.hove@helse-fonna.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 3, 2010, side

Kommenter denne artikkelen