Du er her

Diagnostisering

Publisert
5. mars 2010

Skretting ser ut til å mene at psykiatrien fort blir så «sykelig opptatt av å kategorisere» andre mennesker at vi står i fare for å kneble dem «som har et driv og en originalitet som vi som samfunn ikke kan unnvære».

Dette er en gammel og utslitt kritikk av psykiatrien. Den forutsetter at psykiateren og psykologen underveis i sine lange utdannelser skulle miste noe så grunnleggende som sunt folkevett.

Jeg tror ingenting på dette. Psykiatere og psykologer er som folk flest fascinert av hvor mange kreative mennesker som klarer å leve gode liv på tross av angster, depresjoner, spiseforstyrrelser og fobier. Vi møter mange av dem som ikke mestrer hverdagen fullt så godt som ønskelig i vårt arbeid, og det er en stor glede å ha kompetanse til å kunne hjelpe.

Professor i psykiatri Tor K. Larsen svarer journalist Tommas Torgersen Skretting i Stavanger Aftenblad 26.1.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 3, 2010, side

Kommenter denne artikkelen