Du er her

– Helt strålende!

– Med unntak av et par uheldige kommuner, synes vi dette er helt strålende, sier Anette Clausen, spesialrådgiver i Psykologforeningen.

Publisert
5. mars 2010

De fleste av kommunene Tidsskriftet har vært i kontakt med, har fått flere kvalifiserte søkere.

– Vi har rett og slett vært litt engstelige for at det ikke skulle melde seg søkere i det hele tatt, sier Anette Clausen, og sikter til det generelle arbeidsmarkedet for psykologer, som gjør at de nærmest kan velge og vrake. Det er kort sagt flere psykologstillinger enn det finnes psykologer.

Også fra Psykologforeningens side ser en det ønskelige i at disse stillingene blir besatt med erfarne psykologer, især i mindre kommuner, hvor man gjerne er den eneste psykologen. I slike tilfeller kan det å være helt nyutdannet – og alene – bli en stor utfordring.

– Men umulig er det ikke, sier hun og lover at foreningen vil gjøre alt de kan for å hjelpe og støtte dem som måtte føle behov for det, ikke minst gjennom det faglige «kommunenettverket». Bare nå i mars gjennomføres det fire nettverkssamlinger for kommunepsykologer.

– Vi vil følge utviklingen videre i spenning. Og vi vil også se om det etter hvert tegner seg noen mønstre i rekrutteringen der hvor man har problemer med å fylle stillingene. I så fall vil vi se nærmere på dem, og vurdere eventuelle tiltak som kan få fart på rekrutteringen til alle disse nye og viktige stillingene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 3, 2010, side

Kommenter denne artikkelen