Du er her

Boknytt

Martin Seligman | Ekte lykke Positiv psykologi i praksis Norsk paperback-utgave av Seligmans klassiske Authentic happiness. Ved å hente frem det beste i oss selv kan vi kjenne både mening, lykke og tilfredsstillelse, hevder forfatteren. Universitetsforlaget, 2009

Carsten René Jørgensen | Person-lighedsforstyrrelser Moderne relationel forståelse og behandling af borderline-lidelse 2. utgave av dansk hovedverk om emnet. Hans Reitzels Forlag, 2009

Børge Holden | Atferdsavtaler Et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig atferd Atferdsavtaler brukes i behandling av ulike atferdsforstyrrelser, innenfor psykisk helsevern, omsorg for personer med utviklingshemning, og for barn og unge i skolen og på andre arenaer. Gyldendal Akademisk, 2010

Lars Rasborg | Sunde børns problemer Om hvordan foreldre gjennom tilpasset veiledning selv kan hjelpe barna sine, og om hvordan andre, for eksempel skolen, kan medvirke. Hvordan forstå barns personlighet? Dansk. Akademisk Forlag, 2009

Helge Svare | Livsmestring Om å finne seg til rette i verden Følelsene er gjennomsyret av fornuft og har alltid et budskap som det er vedt å lytte til, skriver forfatteren, som er idéhistoriker, filosof og arbeidslivsforsker. Pax Forlag, 2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 3, 2010, side

Kommenter denne artikkelen