Du er her

Debattert

 • Ikke-spesialister koster I dag er den nærmeste behandler til alvorlig sinnslidende pasienter en sykepleier eller sosionom, og ikke en psykiater. De vanskeligste lidelsene takles av ikke-spesialister, noe som ingen andre deler av medisinen tør gjøre. Dette fører til at noen blir så dårlig at de må innlegges akutt i sengeavdelinger. Slikt koster penger, og øker lidelsen.
  John E. Berg i Aftenposten 8. februar
 • ME – Det kom nylig en undersøkelse som konkluderte med at kognitiv adferdsterapi ikke har noen effekt. De alvorligste tilfellene, der pasienten ligger i et mørkt rom hele dagen, hver dag, har en medisinsk forklaring.
  Ole Didrik Saugstad til Morgenbladet 5. februar
 • Papirløse migranter Nå vil Siv Jensen hindre at Kirkens Bymisjon hjelper illegale innvandrere som trenger helsehjelp. (…) – De ønsker altså å forby medmenneskelighet og påby oss å angi syke mennesker. Det strider totalt med grunnleggende etiske prinsipper som gir helsearbeidere taushetsplikt om pasientinformasjon, sier [generalsekretær Sturla Stålsett i Kirkens Bymisjon].
  VG 7. februar
 • Nedleggelse Det er pinlig at Sykehuset Telemark må stenge Ungdomspsykiatrisk senter. Sykehuset får ikke tak i psykiatere og psykologer, derfor må det lukke et viktig tilbud til unge mennesker med psykiske lidelser. Foreldrene til ungdommene er i en fortvilet situasjon.
  Leder i Varden 3. februar
 • Reduksjon Tilbodet om helsetenester i vidaregåande skular og ungdomstrinnet er redusert ned til nær det halve frå årsskiftet. Behovet for kontinuitet i denne tenesta er alvorleg og vi meiner vi har gode mulegheiter til å førebygge og hjelpe elevane ut av problema mange slit med, både åleine og i faste samarbeidsformer med andre, skriv ho. [Helsesøstera minner om at] opptrappingsplanen for psykisk helse, var meint å førebyggje psykisk helsearbeide gjennom skulehelsetenesta og at det var kommunane som skulle føre dette vidare, etter at overføringa av øyremerkte psykiatrimidlar tok slutt.
  Sunnmøringen 30. januar

Engasjert?

Vær med å bidra til utviklingen av norsk psykologi. Tidsskriftet ønsker debatt om alt fra metoder, ideologi, fagetikk, og utdanning, til helsepolitikk, lønns- og fagpolitiske spørsmål og aktuelle samfunnstemaer.

Send ditt bidrag til:

redaksjonen@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 3, 2010, side

Kommenter denne artikkelen