Du er her

Datasikkerhet

Publisert
5. mars 2010

HJERNEBILDER: Intimt. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Psykologene er avhengig av bombesikre løsninger.

– Vi håndterer svært sensitiv data, forteller professor Tim Brennen ved Psykologisk institutt.

Blant annet lagres lydopptak av samtaler mellom pasienter og psykologer, og bilder av hjerner. Noe mer sensitivt kan knapt tenkes. Men dagens utstyr står ikke i stil, og oppfyller ikke sikkerhetskravene, slik Brennen ser det, og han får støtte:

– Vi har utstyr som fortoner seg som det kommer fra 80-tallet. Det er veldig utilfredsstillende, synes professor Hanne Haavind ved instituttet, og medlem av UiOs styre.

Computerworld 27.1.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 3, 2010, side

Kommenter denne artikkelen