Du er her

Oppsigelser

Publisert
5. mars 2010

Stadig flere ledere går til psykolog for å takle oppsigelser. […]

Ifølge psykolog Einar B. Baldursson fra Center for arbejds- og organisationspsykologi ved Universitetet i Aalborg er det blitt vanskeligere å takle problemer med å si opp ansatte på grunn av en ny ledelseskultur.

– Den moderne leder er så personlig engasjert at han eller hun har vanskelig for å takle oppsigelser, selv om de vet at det er nødvendig.

Aftenposten 26.1.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 3, 2010, side

Kommenter denne artikkelen