Du er her

Skulking

Publisert
5. mars 2010

Onsdag la Regjeringens ekspertgruppe frem sine forslag for hvordan det norske sykefraværet skal reduseres. […]

Nå peker leder Arnstein Mykletun, som er utdannet psykolog, på at barn og unges forhold til fravær er viktig.

Hvis forventningene er at de må gå på skolen hver bidige dag, så vil det skape en vane og en holdning til fravær som de bærer med seg videre. […]

Mykletun tror derfor et effektivt virkemiddel mot sykefravær i arbeidslivet kan være å stramme inn fraværsregimet i videregående skoler.

Aftenposten 5.2.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 3, 2010, side

Kommenter denne artikkelen