Minneord

Hallgrim Kløve (1927–2010)

En nestor i norsk og internasjonal psykologi gikk bort da professor Hallgrim Kløve, tidligere dekan ved Det psykologiske fakultet, døde natt til 25. januar etter lang tids sykdom. Med ham er en ruvende og høyt respektert kollega borte.

Kløve ble født i Moss i 1927, og tok cand.psychol.-eksamen ved Universitetet i Oslo i 1952. Etter to år som klinisk psykolog ved Rikshospitalet reiste han og kona Borghild til USA, der han var post doc ved Indiana University, Medical School fram til 1956. Han gikk gradene både klinisk og innenfor akademia, og ble professor ved University of Wisconsin School of Medicine i 1970. I alle disse årene var han med på å utvikle klinisk nevropsykologi både som kliniker og som forsker sammen med andre internasjonale kapasiteter.

På slutten av 1960-årene ble profesjonsstudiet i psykologi bygd opp ved Universitetet i Bergen, og Kløve ble tilbudt stilling som professor i klinisk nevropsykologi i 1970. Han startet den første norske nevropsykologiske poliklinikken ved Universitetet i Bergen i 1972. Klinisk nevropsykologi ble obligatorisk for alle som tok psykologutdanning, først ved Universitetet i Bergen, og senere ved de andre universitetene i Norge. Som pensjonist bidro han til å bygge opp nevropsykologien som fagområde i psykologistudiet ved NTNU.

Hallgrim var interessert i å gjøre en innsats langt utover sitt faglige fordypningsområde, og kom derfor raskt inn i tunge administrative verv. Eksempelvis var han visedekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fra 1974 til 1976, og dekan ved det samme fakultetet frem til 1980. Da ble han dekan for det nyopprettede Psykologiske fakultet, og hadde dette vervet frem til 1986. I tillegg til dette var han med i svært mange komiteer og utvalg både ved Universitetet i Bergen og ved de andre norske universitetene.

Engasjementet hans var også svært stort på det fagpolitiske området, og han ble utnevnt til æresmedlem i Norsk Psykologforening i 1995. Han var med og tok initiativet til å starte Norsk Nevropsykologisk Forening i 1996 og var den første presidenten i foreningen. Her ble han æresmedlem i 2000, og han ble også utnevnt til æresmedlem i Sveriges Neuropsykologers Förening. Det faglige og fagpolitiske engasjementet var også stort på det internasjonale området. Han var svært aktiv i International Neuropsychological Society (INS), der han var president i perioden 1986–1987. Han greide også å få lagt INS sin kongress til Bergen i 1981 og 1997. I 2008 ble han tildelt den høye utmerkelsen INS Distinguished Career Award.

Hallgrim var kjent og respektert i det internasjonale fagmiljøet, og yngre kolleger hadde stor glede av at han inkluderte dem i det faglige og sosiale nettverket sitt. Han brant for faget, sto på for pasienter og pårørende, og var daglig på kontoret lenge etter at han gikk av med pensjon. Alltid var han åpen for å drøfte faglige spørsmål, dagligdagse temaer som bildekk og båter, eller være den trygge og lyttende når livet var vanskelig.

Hallgrim setter spor etter seg på svært mange vis både nasjonalt og internasjonalt, og kommer til å bli savnet av mange. Tankene går først og fremst til familien som han var så glad i og stolt av. Vi lyser fred over minnet hans.

Knut Dalen, Arne Gramstad og Gerd Kvale

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 3, 2010, side 262

Kommenter denne artikkelen