Du er her

Doktorgrader

Føler du deg mindreverdig, kan det føre til at andre ubevisst behandler deg på en nedlatende måte. Lav selvaktelse kan også svekke utbyttet av terapi.

Nytt måleinstrument gir bedre kunnskap om psykiske vansker hos personer med utviklingshemning.

Det er utviklet en nasjonal standard for å måle motiver for valg av feriemål.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 3, 2010, side 257

Kommenter denne artikkelen