Du er her

Haiti

Publisert
5. mars 2010

Psykologer kan hjelpe de traumatiserte, men deres evne til å bistå har også sine grenser. En av psykologene Kirkens nødhjelp samarbeider med, er nå selv traumatisert, i likhet med andre frivillige som har deltatt i hjelpearbeidet i Haiti.

VG 22.1.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 3, 2010, side

Kommenter denne artikkelen