Du er her

Barneoppdragelse

Publisert
5. mars 2010

I A-magasinet nr. 3 svarer [psykolog] Willy-Tore Mørch en familie som er fortvilet over et barn som ikke vil sove alene på eget rom. Han tyr til adferdsteknikker (som ligner dem familien alt har brukt), og han foreslår avslutningsvis sovemedisin dersom hans teknikk ikke virker.

Mørchs svar viser omsorg og forståelse for at foreldrene trenger å sove i egen seng, men liten nysgjerrighet eller forståelse for hva det er barnet prøver å uttrykke.

Blir barneoppdragelsen en krig, er det bare to mulige utfall. Enten vinner barnet, eller så tar det skade. Foreldrene er så mye større, barnet kan oppleve metodene som maktovergrep. Skal barnet i tillegg medisineres, er faren enda større for at det opplever å tape. Står en familie helt fast i et negativt mønster, oppsøk en god familieterapeut som kan se alles interesser og følelser og ivareta dem. Negative mønstre kan brytes.

Psykolog Hedvig Montgomery i A-magasinet 5.2.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 3, 2010, side

Kommenter denne artikkelen