Du er her

Moralpolitiet

Publisert
5. mars 2010

Det må ikke gjelde «en lov for Loke og en annen for Tor» skriver redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampens leder 20. januar. Og likestiller Muhammed-karikaturene med trakasseringen av kvinner og homofile på Grønland. For Braanen er det altså ingen forskjell mellom å lage satire over et religiøst maktsymbol og å innskrenke kvinners og homofiles frihet gjennom forakt for dem som kler seg og ter seg utenfor trangsynthetens snevreste rammer.

Psykolog Ragnar Kværness i Klassekampen 23.1.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 3, 2010, side

Kommenter denne artikkelen