Du er her

Psykologsertifikatet får fotfeste

Om kort tid er Det europeiske psykologsertifikatet EuroPsy en realitet i Norge. Dette skal sikre fri flyt av kvalifiserte psykologtjenester i Europa.

Sertifikatet dokumenterer at innehaveren tilfredsstiller en minimumsstandard for psykologutdanning. Tildeling av psykologsertifikatet skal foretas av en nasjonal komité av fagutøvere. En søknad om godkjenning av nasjonal tildelingskomité ble i februar oversendt European Federation of Psychologists (EFPA).

Psykologforeningens prosjektansvarlig for organisering av EuroPsy i Norge, Per A. Straumsheim, sier at alt er lagt til rette for å behandle søknader fra norske psykologer straks EFPA-godkjenningen er på plass og den nasjonale tildelingskomiteen er operativ.

– Et elektronisk søknadsskjema vil i løpet av våren være tilgjengelig på EuroPsys informasjonssider på psykologforeningen.no, opplyser han.

Bare de som er autorisert som psykolog i Norge er aktuelle for sertifisering. Det forutsetter seks års utdanning i Norge eller i et annet land. Praksis må enten være en integrert del av utdanningen, eller utgjøre ett års veiledet praksis etter et femårig utdanningsløp. Straumsheim mener EuroPsy vil kunne bidra til en generell heving av kvaliteten på psykologtjenester i Europa.

EuroPsy er et resultat av seks års EU-finansiert arbeid og har vært administrert av EFPA. Egne informasjonssider om EuroPsy finnes på psykologforeningen.no

per.halvorsen@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 3, 2010, side 266

Kommenter denne artikkelen