Du er her

Ferie og fritid

Det er utviklet en nasjonal standard for å måle motiver for valg av feriemål.

Jo Kleiven forsvarte 8. oktober 2009 sin avhandling The Lillehammer Scales: Measuring Common Motives for Vacation and Leisure Behavior for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen.

Nordmenn flest har vanlige og kjente motiver for sine valg av ferie og fritid. Folk vektlegger ulike hensyn, og det er sjelden bare ett motiv bak valgene. Utprøvingen av metoder for måling av motivene var sentralt i arbeidet, og har resultert i en nasjonal standard for slike målinger. Vurdert med konvensjonell psykometrisk tenkning synes de fleste av målene å ha tilfredsstillende kvalitet. Mer moderne strukturligningsmodeller (SEM) viser imidlertid noen svakheter ved måleskalaene. De er likevel nyttige for produktutvikling og markedsføring i norsk reiseliv.

jo.kleiven@hil.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 3, 2010, side

Kommenter denne artikkelen