Du er her

Søkerjakten fortsetter

Denne våren er det storsesong for psykologer i norske kommuner. Bærum sitter igjen med 19 søknader etter første utlysingsrunde. For Vågan i Lofoten fortsetter jakten.

Publisert
5. mars 2010

PÅ TORVET I SVOLVÆR: Femti meter unna ligger den nye familieenheten i Vågan kommune. Foto: Vågan kommune

Av de førti kommunene som fikk statlige tilskudd for å satse på lavterskeltilbud, la Vågan seg aller først i rekrutteringsløypa. Utbyttet ble magert. Hvorfor vil ingen psykologer til Lofoten?

Idet søknadsfristen gikk ut i midten av januar, hadde det ikke meldt seg en eneste søker. Heller ikke hadde de fått telefoniske henvendelser.

Alt mens han spekulerer i mulige forklaringer, har personalsjef Olav Åsmund Kaspersen i Vågan kommune salgsargumentene klare.

– Vi har jo en fantastisk natur, her vi ligger midt i Lofoten. Vi har gode skoler med godt undervisningspersonell. Vi har lag og foreninger, og rike muligheter for å bedrive sport og andre fritidsaktiviteter, sier han og forteller muntert om golfbanen «Golf linx» som en av de mer særegne tilbudene, en golfbane med motsatt rotasjon. Spillerne går mot venstre i stedet for mot høyre.

Splitter ny familieenhet

Men om en kommunepsykolog-in-spe skulle være mer opptatt av eget fag enn av utsiktene til å bli venstremester i golf, har Kaspersen mer å by på.

– Den nye psykologen vil inngå i en helt ny enhet, nemlig Familieenheten i Vågan, som til høsten flytter inn i splitter nye lokaler, midt i Svolvær sentrum. Her blir enheten sammenlokalisert med både NAV og med Vågan innvandrings- og opplæringsenhet. Bare tjue skritt til Rådhuset og hundre skritt til torvet, med kulturhuset, hurtigrutekaia og det hele, forteller personalsjefen malende, og unnlater heller ikke å gjøre oppmerksom på at de fikk fastlandsforbindelse for et drøyt år siden, noe som bare topper alle øvrige gode kommunikasjonstilbud.

Han innser at lønn nok vil kunne spille inn også når psykologer vurderer jobbskifte, og psykologenes lønnsforventninger kan kanskje gi deler av forklaringen, selv om annonseteksten lokker med både konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger, hjelp til å skaffe bolig, god barnehagedekning, og ikke minst «et spennende arbeidsområde, med sterkt fokus på fagutvikling».

Tverrfaglig

Den nye familieenheten i Vågan vil i utpreget grad preges av tverrfaglig samarbeid. Den vil omfatte alt fra barnevernstjeneste, PP-tjeneste, jordmor, helsesøstertjeneste og rådgiverfunksjoner for helse, habilitering og forebygging. Og midt i denne tverrfaglige enheten for barn, unge og familier skal den nye psykologspesialisten få blomstre og gi alt for å styrke kommunens lavterskeltilbud innenfor psykisk helse.

– Hvem er selveste drømmesøkeren?

– En som blir, ler Kaspersen. Helst ønsker de seg en spesialist i klinisk samfunnspsykologi, eventuelt spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Vågan var altså blant de 19 kommunene som fikk tilskudd til psykologer som skal jobbe spesielt med barn og unge. Kaspersen har også tidligere erfart at kommunen kan ha problemer med å rekruttere til lederstillinger, noe han tror kan henge sammen med at en eventuell ektefelle også må kunne finne seg en egnet jobb i området. Og det vil ikke alltid være tilfellet. Også nabokommunene kan slite med den samme problematikken.

– Litt for langt mot nord for «søringan»?

– Ikke så langt som mange kanskje tror. Hos oss er en tross alt bare halvveis til Nordkapp!

– Men vinteren er lang, og dagene mørke…

Heller ikke her biter han på. Mørketida er nemlig verken så mørk eller så omseggripende som mange vil ha det til.

– Med tanke på nye og brede annonserunder nå i mars, virker det ikke akkurat som om dere har tenkt å gi opp?

– Nei, det gjør vi ikke. Vi vil fortsette med å annonsere bredt, og gir oss ikke før stillingen er besatt, sier han idet han legger ut ny «åte» nå i mars. Foruten her i Tidsskriftet lyses stillingen ut på bred front: I Bergens Tidende, Lofotposten, Våganavisa og Nordlyssamkjøringen.

Bærum best

Mens Vågan altså fikk null uttelling i første søknadsrunde og Ringerike bare kunne telle én søker, har en kommune som Bærum atskillig bedre utsikter.

Blant kommunene med tilskudd for å satse spesielt mot kommunens voksne befolkning, finner vi Bærum som én av 22 kommuner.

– Vi hadde en veldig god telefonrespons, med rundt tretti henvendelser, og sitter igjen med i alt nitten søknader på bordet, forteller tjenesteleder Brith Sjøvold. Til sammenlikning hadde Lindås og Namsos bare et par søknader på bordet ved søknadsfristens utløp. Optimistisk nok ser de likevel ikke bort fra at rette vedkommende tross alt kan befinne seg i de nokså skrinne bunkene. Også Øvre Eiker kunne telle søkerne på ei hånd, med sine tre, og har besluttet å forlenge søknadsperioden noe, i håp om å få et bredere utvalg.

Over all forventning

I Fet kommune sitter en fornøyd kommuneoverlege: Einar K. Borud.

EN PLASS VED BORDET? Prosjektgruppa som jobber fram den nye familieenheten, ønsker så inderlig å dele arbeidsplass og spisebord med en psykolog. Fra høyre: Jordmor Torunn Kvalvik, rådgiver helse- og habilitering Bente Bø, leder PPT, avdeling Vågan Jill-Annie Nymann, leder ved barnevernstjenesten Inger B. Rasmussen, personalsjef Olav Å. Kaspersen, tillitsvalgt Torbjørn Ollestad, ledende helsesøster Hilde Rolandsen, kommunalsjef Ivar Martin Nordgård og prosjektleder Marianne Frostad Nilsen. Foto: Vågan kommune

– Responsen har vært god og over all forventning, sier han, og håper på snarlig tilsetting, etter å ha kalt inn hele fem søkere til intervju.

For Fet kommune blir dette innføringen av noe helt nytt, med samlokalisering med fastlege, og faglig innretting mot den samme populasjon som fastlegen, dvs den voksne befolkningen, siden kommunen allerede har en psykolog for barn og unge.

– Vi ser fram til å ha en psykolog å spille på i førstelinja. En utfordring for oss blir vel om vi greier å matche forventninger om lønn. Tilskuddet det første året er jo på 550 000, sier kommuneoverlegen.

Også i Stange ser man fremtiden lyst i møte.

Tre søkere, hvorav to meget kvalifiserte, det er vi kjempefornøyde med. Da jeg søkte, i fjor, var det bare meg, forteller psykolog Birgit Valla, og krysser fingrene for en snarlig tiltredelse i Stange kommune.

PSYKOLOGER I KOMMUNENE

  • 56 kommuner er nå involverte satsingen på lavterskeltilbud innenfor psykisk helsevern i kommunene
  • Av de 41 kommunene som har fått egne lønnstilskudd, har 19 fått midler til psykologstillinger spesielt rettet mot barn og unge, mens 22 prøver ut modeller rettet mot voksne og normalpopulasjonen
  • I alt femten kommuner har fått tilskudd for å utvikle interkommunalt samarbeid rettet mot barn og unge (9 kowmmuner), og mot voksne (6 kommuner)
  • Tidsskriftet vilww følge utviklingen av rekrutteringen til de nye og øremerkede stillingene for å styrke lavterskeltilbudet i kommunene. Vi tar gjerne imot tips! Send en e-post til nina@psykologforeningen.no

– Med unntak av et par uheldige kommuner, synes vi dette er helt strålende, sier Anette Clausen, spesialrådgiver i Psykologforeningen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 3, 2010, side 264-266

Kommenter denne artikkelen