Du er her

Bortfall av tillegg under svangerskap og foreldrepermisjon

Publisert
5. mars 2010

Jeg arbeider i en vaktordning på et sykehus. For dette får jeg en fast månedlig godtgjøring i tillegg til månedslønnen. Jeg er for tiden i lønnet foreldrepermisjon. I siste trimester av svangerskapet ble jeg sykemeldt, og etter det gikk jeg ut i vanlig svangerskaps- og foreldrepermisjon. Jeg ser nå av lønnsslippen at vaktgodgjøringen ikke lenger utbetales. Den vanlige månedslønnen får jeg heldigvis fortsatt. Har arbeidsgiveren virkelig anledning til å stanse utbetalingen av vaktgodtgjøringen?

Psykolog i vakt

Nei, arbeidsgiveren kan ikke gjøre dette. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. er tariffregulert, og sikrer arbeidstakere full lønn i slike tilfeller. Med full lønn menes også all godtgjøring etter oppsatt tjenesteplan. Den faste vaktgodgjøringen du har, vil dekkes av begrepet «full lønn», og skal derfor ikke stanses i foreldrepermisjonstiden. Det samme vil også gjelde dersom utbetalingen av godtgjøringen hadde blitt stanset da du var sykemeldt og i svangerskapspermisjon (normalt de tre siste ukene før termin). Tariffbestemmelsen jeg her har vist til, fremgår av Overenskomsten mellom Spekter-Helse og Norsk Psykologforening mfl, del A1 punkt. 1.1. For ordens skyld kan det nevnes at tilsvarende sosiale bestemmelser også finnes i statlig og kommunal sektor.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 3, 2010, side

Kommenter denne artikkelen