Du er her

Barn og lønn

Publisert
10. oktober 2006

For tre år siden hadde jeg fødselspermisjon i ett år. Inkludert dette året har jeg nå vært i psykologjobb i fire år. Tariffavtalen ved mitt helseforetak sier at psykologer skal gå opp i lønn (til lønnskategori C) ved gjennomført fire år av spesialiseringen. Men lønningskontoret svarer at «ansatte som har hatt fødselspermisjon før 1.1. 2005, har ikke rett til tilsvarende kategoriopprykk som om de ville fått dersom de var i jobb.» Skal jeg straffes for at jeg ikke fikk barn senere?

Raske barn

Det er en sentralt forhandlet bestemmelse for helseforetakene at fødselspermisjoner skal telle med ved slike kategoriopprykk som dere har ved helseforetaket. Ikke alle helseforetakene har et system med slike opprykk. Bestemmelsen kom imidlertid første gang med i den avtalen som var gyldig fra 1. januar 2005. Arbeidsgiverens forståelse i denne saken står dessverre relativt sterkt – de har nok en formell begrunnelse for sin praksis.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 10, 2006, side

Kommenter denne artikkelen