Du er her

Verst

Publisert
10. oktober 2006

– Disse foreldrene har en ukontrollert atferd. Derfor er jeg ikke i tvil om at de som har det verst blant barn i Norge, er barn som lever med rusmisbrukerforeldre.

Psykolog Magne Raundalen i Dagsavisen 29.08.06

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 10, 2006, side

Kommenter denne artikkelen