Du er her

Andres nød

Publisert
10. oktober 2006

Det er en belastning å bry seg, men nettopp denne omsorgen er sivilisasjonens fundament. Det er usivilisert å frita seg fra medfølelse. Heldigvis orker de fleste at andres nød angår oss. Vi er ikke så menneskelig fattige at vi møter prostituerte med kald moralisme.

Psykolog Peder Kjøs i Aftenposten 28.07.06

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 10, 2006, side

Kommenter denne artikkelen