Du er her

Kommunal lønn

All lønnsendring for psykologer ansatt i kommuner og fylkeskommuner (med unntak av Oslo kommune) forhandles i den enkelte kommune. Er du ansatt i en kommune, må du sjekke hvem som er din tillitsvalgte. Er du eneste psykolog, så er du din egen tillitsvalgte. Hjelp den tillitsvalgte med informasjon om og argumenter for din lønn. For å bli innkalt til lønnsforhandlinger må arbeidsgiveren (personalsjefen i kommunen) ha skriftlig beskjed om at du er hovedtillitsvalgt for Psykologforeningen i kommunen. Er du i tvil om hvordan du skal gå frem, så ta kontakt med forhandlingsavdelingen i Psykologforeningen: 23 10 31 30.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 10, 2006, side

Kommenter denne artikkelen