Du er her

Musikerdop

Publisert
10. oktober 2006

Midt på 80-tallet gjorde musikerpsykolog Knut Olseng en undersøkelse som viste at sju prosent av norske klassiske musikere misbrukte hjertemedisinen betablokkere. I visse kretser var tallet så høyt som 50 prosent.

Nyere undersøkelser finnes ikke, men Olseng mener misbruket er verre i dag. – Det er logisk. Kravene til perfeksjonisme er blitt mye strengere, og konkurransen om de få jobbene i orkestrene er mye hardere, blant annet fordi musikermarkedet er blitt internasjonalisert, sier psykologen, som arbeider ved Norges musikkhøgskole.

Dagbladet 21.07.06

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 10, 2006, side

Kommenter denne artikkelen