Du er her

Lønn i helseforetakene

Publisert
10. oktober 2006

Lønnsforhandlingene med virkning fra 1. januar 2006 er nå endelig ferdig i alle helseforetakene. De lokale forhandlingene, der all lønnsendring forhandles, ble gjennomført uten streikerett. Det faktum at forhandlingene skjedde under fredsplikt, har tydeligvis en del sykehus benyttet seg av, mens andre har vært seg sitt ansvar som arbeidsgiver bevisst. Med enkelte unntak vil nå de fleste helseforetak ha minstelønninger for nyutdannede på 350 000/370 000 eller mer, avhengig av lokale forhold. Spesialister er stort sett lønnet 440 000/460 000 eller mer. I Helse Stavanger ser en betydningen av å beholde erfarne spesialister, og lønner disse med minimum 510 000. Seniorspesialister i Førdeforetaket har minst 495 000, mens spesialister på Aker sykehus i Oslo stort sett ligger rundt 490 000. Helseforetaket Østfold har minstelønn for spesialister på 505 000, mens Helse Finnmark ligger fra 507 000.

Det er viktig med god kvalitet i tjenestene som ytes i spesialisthelsetjenesten. En offensiv og bevisst lønnspo litikk er en nødvendig del av de stimuleringstiltak som må til for å utvikle høy kompetanse. Vi har dessverre det siste året sett eksempler på hvilke kriser som plutselig oppstår når arbeidsgiveren har forsømt seg i en årrekke. Det er reell fare for lekkasje av kompetanse ut av spesialisthelsetjenesten. Andre foretak har derimot tatt grep om kompetanseutvikling og lønnsutvikling, og får helt andre resultater.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 10, 2006, side

Kommenter denne artikkelen