Du er her

Forhandlinger – igjen?!

Publisert
10. oktober 2006

De siste dagene i august ble oppgjøret i helseforetakene per 1. januar 2006 endelig ferdig. Etter bevisst initiativ fra Akademikerne startet den sentrale delen (A1) av de neste forhandlingene, per 1. januar 2007, allerede uken etter – første uke i september. Det er Akademikernes klare mål at de etterfølgende lokale forhandlingene (b-delen) i sin helhet skal sluttføres med en sentral godkjenning (i «sløyfa») før jul. For Akademikerne er det i år som tidligere viktig å bevare en kollektiv forankring av de sosiale bestemmelsene, for eksempel rett til full lønn under sykdom og bestemmelser om tjenestepensjon, i den sentralt forhandlede delen av avtalen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 10, 2006, side

Kommenter denne artikkelen