Du er her

Positive lønnsforhandlinger i Østfold

Årets kanskje raskeste lønnsforhandlinger fant sted ved sykehuset Østfold HF. Klare prioriteringer og enighet mellom ledelse og tillitsvalgte om å gi psykologspesialistene et løft ga resultater.

Publisert
10. oktober 2006

GOD DIALOG: Vi møtte en profesjonell motpart i årets forhandlinger, sier hovedtillitsvalgt i Østfold Jarle Refnin.

Ved mange helseforetak har det vært tunge og lange runder ved årets lønnsforhandlinger. Men ikke i Østfold. – Vi møtte en dyktig delegasjon fra arbeidsgiverens side og ble fort enige. Dermed var forhandlingene raskt unnagjort, forteller hovedtillitsvalgt Jarle E. Refnin.

Spesialistene oppnådde en lønn på 505 000 kroner. – Vårt langsiktige mål har vært og er fortsatt at psykologspesialister skal ha samme lønn som psykiaterne, sier han. – Ansvaret og arbeidsoppgavene mellom de to gruppene er så like at det omtrent bare er lønnen som skiller. Med årets lønnsforhandlinger er man i Østfold nå på vei til å anerkjenne psykologene også lønnsmessig.

Beholde kompetanse

Refnin understreker at det har vært en god dialog mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver gjennom hele året forut for forhandlingene. – Det er utarbeidet en strategiplan for sykehuset, og mye av grunnlaget for den er hentet fra de ansatte selv. Et høyt prioritert mål i planen er å rekruttere og beholde faglig kompetent personale. Sykehusledelsen i Østfold har sett at psykologspesialister er en verdifull kompetanse for sykehuset, og har med dette lønnsoppgjøret tatt sin strategiplan på alvor og søkt å snu en negativ trend der det har vært vanskelig å rekruttere og beholde psykologspesialister.

Det ble gjort klare prioriteringer under forhandlingene. – Vi valgte å gjøre et løft for psykologspesialistene, noe som innebar et nulloppgjør for majoriteten av psykologer, påpeker Refnin. – Jeg har ikke fått negative reaksjoner på dette valget, og all ære til ikke-spesialistene for at de står solidariske i kampen for å likestille psykologspesialister og psykiatere lønnsmessig. Tilnærmingen har skjedd gradvis over flere år, og vårt håp er at vi kommer i mål i løpet av neste oppgjør. Vi klarer ikke alle løft på en gang, og det stiller derfor store krav til psykologene over tid å takle at noen får og andre ikke. Skal vi nå målene, er vi avhengige av samhold, og vi er stolte over at et slikt samhold finnes i Østfold, sier han.

– Vi har denne gangen tatt et langt skritt fremover i forhold til målsettingen vår, fortsetter Refnin. – Følelsen av å bli verdsatt gjør noe med en, det kunne jeg merke blant kollegene da resultatene ble kjent. Jeg ser ikke bort fra at vi allerede nå vil kunne merke en positiv effekt når det gjelder psykologenes planlegging av videre karriere. I stedet for å vende blikket utover og vekk fra sykehuset tror jeg nå flere vil vende blikket innover og se mulighetene her.

Kompetanse lønner seg

Visepresident i Psykologforeningen, Rune Frøyland, synes også det er gledelig at de lokale forhandlingene ser ut til å fungere. Nivået på 505 000 kroner som minstelønn for spesialister i Østfold og i Finnmark er hyggelig, sier han. – Det er også en positiv utvikling ved foretak i hovedstadsområdet, der spesialister har en faktisk gjennomsnittslønn på tett oppunder 500 000. Lønnsnivåene reflekterer den verdi og betydning som psykologer har, med stort behandlingsansvar og høy faglig kompetanse. Psykologer er sentrale i utvikling av tjenestetilbudene. Psykologspesialister har brukt mye tid til fortsatt kvalifisering etter en lang utdanning, og vi er svært glade for at høy utdanning og faktisk kompetanse lønner seg.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 10, 2006, side 1087

Kommenter denne artikkelen