Du er her

Inspirerende ledersamling

Publisert
10. oktober 2006

En samling med psykologledere fant sted på Ekebergrestauranten i Oslo 15. september. Et nytt tiltak på hovedsatsingsområdet om flere psykologledere ble svært vellykket. Med gode innledere og en entusiastisk lederforsamling ble det et flott arrangement, med innspill av humor i tillegg. Mange ga utrykk for at dette var et etterlengtet tiltak– med spennende forelesninger, møter med andre ledere, engasjerte diskusjoner og en mulighet til å utvikle Psykologforeningens politikk for ledere.

Lederne som var samlet på Ekeberg, ga uttrykk for stor glede ved å lede, de opplevde det meningsfylt å ha reell innflytelse, også på mellomledernivå. Denne «ledergleden» har gjenspeilet seg i intervjuene med «psykologer i ledelse» i Tidsskriftet de siste numrene. De leder innenfor en rekke ulike områder og på ulike nivåer, og gir uttrykk for at det er mye å glede seg over ved å være leder. I forrige nummer av Tidsskriftet fikk vi et innlegg fra en leder i familievernet om nettopp «lederglede».

Vi skulle ønske at det var enda flere psykologer som tok på seg ledelse. Av våre 4500 medlemmer i yrkesaktiv alder er 2500 i spesialisthelsetjenesten, hovedsakelig innenfor psykisk helsevern og rus. Av disse er 14 prosent ledere på lave nivåer og to prosent på beslutningsnivå. Her er det plass til flere psykologer som ledere!

Det skjer mye i helsevesenet nå, og psykologer har kunnskap å bidra med i dette utviklingsarbeidet. Det utarbeides nye retningslinjer, det forberedes innføring av innsatsstyrt finansiering, det arbeides for å utvide åpningstider, og ambulerende team etableres i alle DPS-ene. Mange psykologer gjør en stor innsats, og med flere i lederposisjon vil fagets innflytelse på utviklingen av tjenestene øke, til beste for våre brukere. Psykologforeningen tar nå kontakt med de regionale helseforetakene for å bidra til å styrke lederutdanning innenfor psykisk helsevern og rus.

En ledersamling på Ekeberg i Oslo kan bli en årlig begivenhet som vil gi en mulighet for psykologledere til å samles og få inspirasjon til å utvikle sin lederkompetanse.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 10, 2006, side 1086

Kommenter denne artikkelen