Du er her

Dansk og lønn

Publisert
10. oktober 2006

Jeg er utdannet fra Danmark og har lisens som psykolog i Norge inntil jeg får varig autorisasjon. Nå har jeg jobbet to år i Norge, og alle andre psykologer ved mitt helseforetak får da automatisk lønnsopprykk (til kategori B). Jeg gis ikke opprykk, fordi jeg har lisens. Dette selv om jeg også gjør en god psykologjobb, ifølge min sjef.

Dansk i Norge

I avtaleteksten ved ditt helseforetak er lønnsopprykket etter to år (til kategori B) angitt som «to år på vei til spesialistgodkjenning». Siden du ikke kan begynne spesialiseringen før du har en varig autorisasjon (enten fra Norge eller fra Danmark), har arbeidsgiveren rett i sin tolkning av avtalen. Du har derfor ikke rett til automatisk opprykk. Dette er imidlertid ikke til hinder for at arbeidsgiveren på eget initiativ (eller i de ordinære lønnsforhandlingene) kan velge å gi personlige tillegg til for eksempel psykologer i din situasjon. I tariffavtaletekster er det umulig å regulere alle forhold vedrørende lønn. Derfor er det viktig at en i tillegg til minstelønninger og generelle tillegg også i tilstrekkelig grad bruker tillegg med bakgrunn i personlig vurdering av den enkelte psykologs arbeid.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 10, 2006, side

Kommenter denne artikkelen