Du er her

Forskningsnotiser

Eldre kvinner er fråverande i reklamen.

Å vera utbrend ser ut til å auka faren for hjarte- og karsjukdomar like mykje som overvekt og røyking.

Anoreksi handler også om trygghet, selvtillit og omsorg. Dette viser en fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 10, 2006, side 1071

Kommenter denne artikkelen