Du er her

Brudd i HSH/HUK-områdene

Publisert
10. oktober 2006

De sentrale forhandlingene om nye avtaler for HUK-områdene begynte 5. september. Det var for første gang ikke mulig å finne frem til en omforent løsning i HUK-områdene. HUK-områdene har tradisjonelt omfattet ideelle virksomheter som utfører offentlige tjenester (Lovisenberg sykehus, Bergensklinikkene, Kirkens familievernkontorer mfl.). Avtalene har fulgt resultatene fra de korresponderende offentlige tariffområdene, noe det fortsatt er ønskelig at de gjør. På bruddtidspunktet var de økonomiske elementene for de som får lønnen regulert i den sentrale avtalen, ikke i nærheten av resultatene i offentlig sektor. Vel så viktig er det at det i stor grad gjensto å endre fellesbestemmelsene, som full lønn under sykdom i ett år også for de som tjener mer enn 6G, i tråd med endringene i offentlig sektor.

Det er svært alvorlig at HSH sto sterkt på et krav om å åpne for at lokale parter kunne gjøre unntak fra den sentrale avtalens pålegg om tjenestepensjon tilsvarende pensjonen i offentlig sektor. Dette ville vært en åpning for å sette lokale tillitsvalgte i en umulig pressituasjon. En slik usikkerhet kan vi heller ikke utsette våre medlemmer for, når en av grunnene til at de går inn i et arbeidsforhold i HSH-organiserte virksomheter, er at de da blir en del av et ryddig og trygt kollektivt avtaleregulert system.

Bruddet i de sentrale forhandlingene går nå til mekling hos Riksmeklingsmannen. Resultatet fra meklingen vil foreligge natt til 4. oktober. Faren for streik er stor dersom det ikke kommer til enighet i meklingen. De som blir tatt ut i streik, er kontaktet direkte. De som ikke blir tatt ut i streik, må støtte opp under de som streiker, for å sikre alle i HUK-organiserte bedrifter trygge arbeidsforhold. I HUK-områdene har Psykologforeningen sentralt et tett samarbeid med Legeforeningen, Samfunnsviterne, Tannlegeforeningen og Nito under forhandlingene og en eventuell streik.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 10, 2006, side

Kommenter denne artikkelen