Du er her

Konferanse om akutt psykisk helsevern

Publisert
10. oktober 2006

Styret i Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) inviterer nå til den til den 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri i Oslo den 8. og 9. februar. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri ble opprettet i januar 2002, som en oppfølging til «Gjennombruddsprosjektet i akuttpsykiatri».

NFAP har etablert seg som fagfolks egen konferanse, og er blitt et viktig møtested for praktikerne innen feltet.

Innholdet i NFAP skal være praksisnært. Det gjelder også årets konferanse, der hovedvekten legges på presentasjoner fra fagfeltets praktikere. Til årets konferanse har vi i tillegg til norske fagfolk invitert en europeisk kapasitet innenfor temaet innleggelse og behandling uten eget samtykke, professor Thomas W. Kallert fra Dresden. Han er invitert til å snakke om europeiske trender og praksis innenfor tvangsfeltet, og om de anstrengelser som gjøres for å oppnå best mulig praksis innenfor EU.

Nytt av året er at vi før konferansen arrangerer et arbeidsseminar om forskning innen akutt psykisk helsevern. Årets hovedtema vil være Sintefs undersøkelse fra norske akuttavdelinger og akutteam, MAP-studien, men også andre er invitert til å presentere. Vi håper og tror at dette kan utvikle seg til et viktig møtested for forskere innen norsk akutt psykisk helsevern.

Tittelen i årets konferanse er «Forventning om forandring». Tema på konferansens første dag er forventninger til akutt psykisk helsevern, med foredrag om forholdene i Norge og i andre land. Det blir også parallellsesjoner om pasientperspektiv, organisering og eksempler på gode pasientforløp. Den andre dagen starter med foredrag av forfatteren Thorvald Steen og innspill til den kliniske samtalen fra Per Vaglum, en nestor i norsk psykiatri. Stor aktivitet preger norsk akutt psykisk helsevern, og årets NFAP avspeiler dette ved en kraftig økning i antall presentasjoner.

NFAPs styre er sammensatt av representanter fra og oppnevnt av Den norske lægeforening, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund, de respektive forbund yter også støtte til drift av forumet.

Vi håper programmet vil bidra til faglig utvikling, inspirasjon og glede. Hjemmesiden vår med mer informasjon er www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 10, 2006, side

Kommenter denne artikkelen