Du er her

Doktorgrader

Kan endringer i organisasjoner gjennomføres lettere gjennom å stimulere til økt refleksjon på ulike ledernivåer?

Nærde undersøkte psykiske helseproblemer blant ca. 1000 mødre med små barn, og sammenhengen mellom ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer og mødrenes psykiske helse.

Studien gir støtte til tobakksforebyggende arbeid for å redusere røyking blant unge gjennom tverrsektorielle programmer for både skole og hjem.

Økt kunnskap om hvordan læringsprosesser er endret kan føre til bedre diagnostiske verktøy og bedre behandling for barn med ADHD.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 10, 2006, side 1076-1077

Kommenter denne artikkelen