Du er her

PsychAid

Publisert
10. oktober 2006

Vi minner om PsychAid, psykologistudentenes hjelpeaksjon, som søker mottakere av midler for neste års aksjon. Vi ønsker å støtte organisasjoner og foreninger som arbeider med psykiske lidelser og psykisk velvære. For mer informasjon, se Tidsskriftet 6/06, side 634. Søadsfrist er 10. oktober. Spørsmål kan rettes til meg på e-post leam@stud.ntnu.no, eller tlf 92053272.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 10, 2006, side

Kommenter denne artikkelen