Du er her

Mer enn kropp, mat og vekt

Anoreksi handler også om trygghet, selvtillit og omsorg. Dette viser en fersk undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

For første gang har forskere undersøkt systematisk hvordan personer med anoreksi tillegger sine symptomer mening. 18 kvinner i alderen 18–34 deltok i studien.

– Hovedfunnet vårt er at anoreksien oppleves meningsfylt og kan ha mange psykologiske betydninger for kvinnene, sier psykolog og doktorgradsstipendiat Ragnfrid Nordbø til instituttets hjemmesider. Studien er nylig publisert i det ledende tidsskriftet innenfor spiseforstyrrelser, International Journal of Eating Disorders. Den psykologiske meningen som kvinnene tillegger sin anorektiske atferd, kan sorteres i åtte verdier: trygghet, unnvikelse, mental styrke, selvtillit, identitet, omsorg fra andre, kommunikasjon og uttrykk for dødsønske.

– Hvis vi vil forstå forløpet av en sykdom og hva som påvirker det, er det viktig å kjenne pasientens egen fortolkning av sykdommen, sier professor Arne Holte, divisjonsdirektør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og hovedansvarlig for studien.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 10, 2006, side

Kommenter denne artikkelen