Du er her

Verden – her kommer jeg!

Publisert
10. oktober 2006

Jeg har lyst til å studere i utlandet for å bli psykolog i Norge. Hvilke land anbefaler dere?

Livslysten

Utdannelse og autorisasjon fra de andre nordiske landene blir automatisk godkjent i Norge. For å få en amerikansk utdannelse godkjent i Norge må en vanligvis ha PhD i klinisk psykologi, selv om heller ikke det automatisk fører til godkjenning.

I andre land er sammensetningen på studiene og kravene for godkjenning ofte svært forskjellige fra den nordiske og amerikanske generalistmodellen. Det engelske systemet er for eksempel annerledes bygget opp, med en bachelorgrad som også inneholder andre fag enn psykologi. Deretter følger flere alternative mastergrader innenfor relativt smale arbeidsfelt som skolepsykologi, klinisk psykologi og organisasjonspsykologi. Med en slik oppbygging av studiesystemet blir en «school psychologist» noe ganske annet enn den norske psykologen. I England er det lett å komme inn på bachelorstudier, men svært vanskelig å komme videre til mastergradsstudiene. Etter visse krav til erfaring med mer kan en «clinical psychologist» få tittelen «chartered clinical psychologist». Jeg kjenner til at noen med denne bakgrunnen har fått vurdert sin bakgrunn som relevant for autorisasjon i Norge, men merk at det ikke er en enkel sak verken å gjennomføre dette løpet i England eller å få utdannelsen slik sammensatt at den fører til godkjenning i Norge. Tilsvarende vil også utdannelser i andre land enn de nordiske ikke automatisk føre frem til godkjenning.

Merk også at Lånekasssen godt kan gi deg lån til psykologistudier som aldri vil kunne føre frem til godkjenning som psykolog i Norge. At du får lån, er altså ingen garanti. Det er ulikheten i utdanningene som fører til disse godkjenningsproblemene. Det er synd, siden studier i utlandet er inspirerende både for studenten og for omgivelsene når du kommer tilbake til Norge. Det er Statens autorisasjonskontor for helsepersonell som godkjenner psykologer. Se deres hjemmeside www.safh.no. Se også hjemmesiden til utenlandsstudentenes organisasjon ANSA (www.ansa.no) og www.efpa.org

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 10, 2006, side

Kommenter denne artikkelen