Du er her

Forskningsnotiser

Musikkundervising er knytta til høgare IQ og betre akademiske prestasjonar hjå born.

Eldre er betre enn unge til å løysa mellommenneskelege problem.

Kognitiv åtferdsterapi har betre effekt enn sovemedisin for behandling av kroniske søvnvanskar hos eldre.

Organisasjonspsykologen Steven G. Rogelberg har sammen med kolleger ved Universitetet i North Carolina, USA studert negative effekter av møter på arbeidsplassen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side 835

Kommenter denne artikkelen