Du er her

Dagskonferanse for forhandlere

I tariffavtalene for statsansatt (ansatte i helseforetakene er ikke statsansatte), ansatte i HSH-virksomhet § 26 og for ansatte i Oslo kommune fastsettes at psykologer får deler av sin lønn regulert i sentrale avtaler og delvis forhandler lokalt om fordelingen av en avsatt pott. Kurset 15. september kl. 9–15 i Oslo er for de tillitsvalgte som skal gjennomføre forhandlingene om fordelingen av den avsatte potten. Kurset er ikke et grunnleggende opplæringskurs. Vi vil gå rett på konkrete råd og fremgangsmåter – med andre ord en «stunt-opplæring» og en reprise for de som trenger oppfriskning av gamle ferdigheter. Forhandlingene i disse virksomhetene vil sannsynligvis følge samme lest som tidligere år. I noen av tariffområdene har det imidlertid ikke vært lokale forhandlinger på et par år. Noen psykologarbeidsplasser under HSH-virksomheters overenskomst § 26 har nå gått tilbake til sentralt regulerte avtaler og en lokal pott (i fire år har de forhandlet alle lønner lokalt). Dette gjelder blant annet de kirkelige familievernkontorene. Påmeldingsfrist 20. august til Lisbet Jonassen, lisbet@psykologforeningen.no, tlf 23 10 31 31.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side

Kommenter denne artikkelen