Du er her

Sekulære eksperter

I Norge i dag virker det som den sekulære holdningen dominerer totalt. Bare tenk på fengselsvesen, skolevesen, barnehager osv. Små konsekvenser for onde handlinger, mildhet, grenseløshet, og ettergivenhet preger disse og andre institusjoner. Det har vokst fram en hel «industri» av eksperter (les psykologer, barnevernspedagoger, psykiatere og andre) som skal hjelpe oss å bøte på problemene, som likevel bare vokser i omfang. De står fram i media og opphøyer seg høyt over sunt folkevett. De bibeltro (gjerne kalt «fundamentalister» i verdslige medier) vet at disse problemene hadde blitt borte, eller sterkt redusert, om bibelske prinsipper hadde blitt fulgt.

Kjetil Tangen og Bengt Andrén på debattplass i Norge Idag 19.06.06

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side

Kommenter denne artikkelen