Du er her

Voldtektsofre

KrFU’ere over hele landet har denne våren fokusert på tilbudet til voldtektsofre. Fortsatt anmeldes de færreste av voldtektssakene, og ofte blir anmeldte saker henlagt. – For oss er det viktig å sette nytt fokus på det, så folk ser at det er et behov. Mange som blir utsatt for en voldtekt, blir usikre, og da er det viktig at hjelpeapparatet er på plass. Samarbeidet mellom politi, legevakt og voldtektssentre bør bedres, og ofrene bør dessuten få tilbud om psykolog fem år etter at det har skjedd, sier de.

Varden 14.06.06

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side

Kommenter denne artikkelen