Du er her

Bedre rustet

Psykolog Oddgeir Friborg har funnet ut hvorfor noen mennesker «står han av» uten å få psykologiske mén, mens andre faller helt sammen. En undersøkelse av rundt 1 300 norske menn og kvinner viser at et meningsfylt sosialt liv og gode familieforhold gjør noen mennesker bedre rustet til å takle kriser og høyt stress.

– Det er en blanding av personlige egenskaper, familiære og sosiale forhold som avgjør. Tro på egne evner, humor og evnen til å snu det negative til det positive spiller også inn, sier Friborg til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

BA 21.06.06

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side

Kommenter denne artikkelen