Du er her

Knapphet på psykologer

Akademikerne opplever en nedgang i ledighet på hele 22 prosent, og med en ledighet på 1,2 prosent ligger de godt under de med mindre eller ingen utdanning.

– Tallene bekrefter at utdanning lønner seg, sier arbeidsdirektør Yngvar Åsholt til Dagens Næringsliv. […]

Med 0,1 prosent ledighet for tannleger og 0,2 prosent for leger, er etterspørselen så høy at det kan bli mangel på folk i helsesektoren.

Åsholt understreker at det også er knapphet på jurister og psykologer, og at gjennomsnittsalderen på lærerne er høy.

– Her er det viktig å gjøre noen grep. Og staten må regne med å konkurrere om arbeidskraften, sier Åsholt.

Næringsliv24 22.06.06

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side

Kommenter denne artikkelen