Du er her

Lønn

Publisert
1. august 2006

En av mine ansatte psykologer ved poliklinikken er ikke spesialist, selv om det er lite som gjenstår. Han har arbeidet i feltet i snart 20 år og er vel kvalifisert. Men han avlønnes nå med 390 000 kr, mens spesialistene ved siste forhandling rykket opp til 440 000. Jeg er selv psykolog og sitter som poliklinikkleder, og har forsøkt å ta opp dette med ledelsen i avdeling, men tilbakemeldingen er at han må fullføre spesialistutdanningen. Jeg synes det er urimelig at han i økende grad skal sakke akterut. Er det andre muligheter for å løfte ham i lønn? Er spesialpsykolog-betegnelsen fortsatt i bruk?

Sjef

Helseforetakene står fritt til å bruke betegnelsen spesialpsykolog. Men en slik tittelendring gir ikke automatisk noen annen lønn i ditt helseforetak, og da er jo noe av hensikten borte. Når ledelsen har vært så klare i tilbakemeldingen, er det nok begrenset hva som er mulig å få til. Men kanskje kan det være en ide å lage en forpliktende plan for hvordan og når din psykolog skal være spesialist? Han er jo tross alt en meget erfaren medarbeider, med reell kvalifikasjon sannsynligvis langt over en vanlig ikke-spesialist. Mange helseforetak er svært opptatt av å få psykologer godkjent som spesialister fortest mulig. Dette fordi det er et naturlig kvalitetskrav til tjenestene at de holder spesialistnivå. De er derfor opptatt av at det skal lønne seg å bli spesialist. Tenk over om det finnes en måte du kan legge til rette for at din ansatte psykolog kan bli godkjent spesialist rimelig raskt, uansett om han får mer lønn nå eller ikke. Siden det ikke mangler så mye på godkjenning, antar jeg at dette gjelder godkjenning etter gammel ordning – og da må han uansett være ferdig spesialist i løpet av 2007. Om han ikke klarer den fristen, må han senere tilfredsstille de nye kravene som er mer omfattende. Han kan få en vurdering fra fagavdelingen på hva han mangler for godkjenning. Rita Johansen (rita@psykologforeningen.no, tlf 23 10 31 30) vil kunne svare på de fleste spørsmål.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side

Kommenter denne artikkelen