Du er her

Doktorgrader

Målet med avhandlingen var å belyse og integrere individuelle forskjeller i hjerne- og atferdsmål på tvers av livsløpet hos voksne.

Studien viser hvordan arbeidsplassen kan virke inn på og forme de ansattes bruk av alkohol.

Studien understøtter nyere retningslinjer som anbefaler et høyere behandlingsnivå. Det er nødvendig med aktiv medisinsk oppfølging.

Deltakelse på et løsningsfokusert kurstilbud kan bedre sykmeldtes opplevelse av egen psykiske helse, og være et viktig supplement til annen behandling.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side 838-839

Kommenter denne artikkelen