Du er her

Pasientrollen

Psykiatrikritikken ble etter hvert absorbert av myndighetene, og vi har vært vitne til en storstilt desentraliseringsprosess med en aktiv nedbygging av institusjonene. Samtidig er legenes og medisinens hegemoni blitt utfordret av psykologer, sosiologer og andre med samfunnsvitenskapelig bakgrunn.

Det virker […] som om menneskesynet i psykiatrien har forandret seg mye i og med desentraliseringsprosessen. Det store spørsmålet er dermed om objektiviseringen av pasientene har forsvunnet.

Er den psykiatriske pasienten blitt et reelt subjekt? Blir han eller hun forstått som et menneske med kompliserte følelser en bør søke å nå frem til, og der medisinens objektivistiske metoder er til begrenset hjelp?

Det er her jeg kommer i tvil. Til tross for nedbyggingen av institusjonene og en tilsynelatende pluralisme hva gjelder behandlingsideologi, stiller jeg spørsmålet om ikke objektiviseringen, gjennom medisinens praksis og på andre måter, fortsatt lever i beste velgående.

Doktor i sosiologi Øystein Nilsen i Aftenposten 21.06.06

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side

Kommenter denne artikkelen