Du er her

Studentjobb

Publisert
1. august 2006

Jeg er psykologstudent og har hørt rykter om at studenter har fått sommerjobber som «psykologassistenter» ved ulike institusjoner i psykisk helsevern. Jobben har vært å gjennomføre samtaler, intervjuer og tester, altså begrensede oppgaver som autoriserte psykologer uproblematisk kan delegere til psykologstudenter. Er dette rykter som dere har hørt noe om? Tror dere det er mulighet for slike sommerjobber? Min erfaring fra psykisk helsevern er at det absolutt kunne vært behov for slike stillinger. Turnusleger og leger sent i legestudier får jo sommerjobber med relativt «tunge» oppgaver. Og vi kan mer om psykisk helse enn legestudenter!

Stud. Psychol.

Det er ikke uvanlig at psykologstudenter mot slutten av studiet har sommerjobber av den typen du nevner. Slike jobber oppstår ofte i fortsettelsen av at psykologstudenten har hatt praksis på sykehuset, og at en på en slik måte kommer på den glimrende ide å bruke psykologstudenter som sommervikarer. Selvfølgelig under veiledning og oppfølging av psykologen(e) som ikke har ferie! Dette er en morsom løsning for både sykehuset og for studenten. Jeg kjenner ikke til uheldige erfaringer med slike sommerjobber, snarere tvert om. For å skaffe seg en slik jobb er det nok en fordel å snakke med en av de ansatte psykologene som så tar det opp med ledelsen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side

Kommenter denne artikkelen