Du er her

Amerikanske tilstander

Publisert
1. august 2006

Jeg planlegger å følge min kone til to års opphold i USA. Kan jeg jobbe som psykolog i USA? Den norske utdannelse er jo blant de lengste!

Medfølgende

Det er hver enkelt delstat i USA som autoriserer psykologer. Flytter du fra en delstat til en annen delstat må du gjennom en ny prosedyre for godkjenning. De fleste delstater i USA krever psykologutdannelse på doktorgradsnivå (PhD) for å bli autorisert. I tillegg er det selvfølgelig krav til innholdet i utdanningen. Selv om den solide norske profesjonsutdanningen har samme grunnmodell (Bolder-modellen, generalistmodellen) som stort sett benyttes i USA, er kravene for autorisasjon i de fleste delstater noe annerledes, og på ingen måte lavere enn i Norge. Jeg kjenner til at norskutdannede som er spesialister i klinisk psykologi har blitt autorisert USA. Dette er imidlertid ingen automatikk, hver søknad blir vurdert spesielt. Psykologutdannelsen og tilhørende avgrensning av psykologrollen i helsevesenet er forskjellig i ulike land. Norge og USA er ikke de mest ulike.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side

Kommenter denne artikkelen