Du er her

Møter frustrerer løsningsorienterte arbeidstakere

Organisasjonspsykologen Steven G. Rogelberg har sammen med kolleger ved Universitetet i North Carolina, USA studert negative effekter av møter på arbeidsplassen.

Forskerne fant at personer med høye forventninger til oppnåelse av egne mål, som også vanligvis er svært oppgave- og målorientert, ble mest negativt påvirket av møter. Jo flere møter disse arbeidstakerne deltok i, desto dårligere var trivselen deres. Ifølge Monitor on Psychology kan en forklaring være at møtene opplevdes som forstyrrelser som forhindret dem fra å oppnå målene de hadde satt seg for dagen. Personer med lav trang til måloppnåelse så positivt på møtene, kanskje fordi møtene hjalp dem til å strukturere dagen sin eller til å være sosiale.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side

Kommenter denne artikkelen