Du er her

Barneredderne

Samfunnet er som tekster: Ferdig til lesing. En slik tekst finner vi i fremveksten av barneredderne – den store gruppe mennesker som arbeider med barns psykiske helse. Det er psykologer, psykiatere, miljøarbeidere og sosionomer.

De var få og jobbet under kummerlige ytre rammer. De er blitt mange og har fått det utstyrsmessig bra. Hjelper det noe, hva disse foretar seg med barn og unge? Ikke vet jeg, og ikke har jeg kompetanse til å svare. Men at alle disse spesialistene er kommet så sterkt inn i samfunnsmaskineriet, har virkninger utover de rent behandlingsmessige. Virksomheten kan sees som bidrag i det norske kulturlivet. De har vært med på å skape en annen type Norge, disse folkene.

Nils Christie på debattplass i Aftenposten 12.06.06

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side

Kommenter denne artikkelen