Du er her

Tror de er alene

[Forfatteren Gro] Dahle har fått forespørsler fra psykologer og støttegrupper for incestofre om å skrive en barnebok om incest, men mener selv hun ikke har rett erfaring til å skrive om temaet.

– I arbeidet med Sinna Mann, derimot, kunne jeg kjenne meg igjen i det å være redd for noen som er sint, selv om jeg aldri er blitt mishandlet selv, sier Dahle. Hun påpeker at det er svært mange barn som tror de er alene om å være offer for vold.

– Barn leser sjelden aviser, men får de en billedbok som kan fortelle dem at de har en felles historie med andre, kan den opplevelsen virke terapeutisk, tror Dahle.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 8, 2006, side

Kommenter denne artikkelen