Du er her

Fosterhjemsmangel 

Publisert
5. oktober 2009

I Trondheim har de i dag 12 tilgjengelige fosterhjem. Det er altfor lite. […] Resultatet er at barna blir værende lenger i de midlertidige løsningene, som institusjon og akutt beredskapshjem. […] – Det kan være skadelig for barnet å vente for lenge før de får et fast hjem. Det blir enda en mangelfull omsorgssituasjon. Ungen er oftest redd, for seg selv, og for hvordan det går med mamma og pappa. Han er i en skrutvinge som blir skrudd til enda mer. Da kan det bli en overdose av for dårlig omsorg og vanskjøtsel, poengterer psykolog Marit Falck.

Adresseavisa 7.9.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 10, 2009, side

Kommenter denne artikkelen